Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling is schriftelijke toestemming vooraf nodig van Facultatieve Technologies.

Voor het bekijken van streaming video op deze site geldt dat u hiervoor Windows Media Player versie 9 (of hoger) nodig heeft. U dient bovendien te beschikken over een internetverbinding met 796 Kbit danwel 233 Kbit aan beschikbare bandbreedte. Vrijwel alle huidige ADSL-, kabel- en kantoor internetverbindingen voldoen hieraan.
Het kán voorkomen dat streaming video in een kantooromgeving niet is toegestaan. De Media Player wordt dan wel geopend, maar het beeld wordt dan niet geladen. Neem in dat geval contact op met uw netwerk / systeembeheerder.
Problemen binnen uw netwerk of het netwerk van uw internet service provider kunnen zorgen voor een onvolmaakte video. Tevens kan het downloaden van andere bestanden of diensten via de gebruikte internetverbinding tijdens het afspelen een verminderde prestatie van de videoweergave als gevolg hebben.

Mocht een extreem groot aantal verzoeken bij de site binnenkomen om een video te bekijken, dan kan het zijn dat een video niet direct start. Probeer het dan later nogmaals.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Facultatieve Technologies niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door bijvoorbeeld onjuiste informatie.

Tekst, concept en productie: Facultatieve Media, Den Haag